Publicarea Cuprinsului proiectului de execuție, în baza căruia se va efectua extragerea rocilor sedimentare, a celor neconsolidate, a argilei, a argilei nisipoase, a nisipului argilos, pînă la o adîncime de 5 metri

  • 18.04.2019
  • 1472

În contextul executării prevederilor art. 28, alin. (4) din Codul subsolului nr. 3/2009 Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale anunță că la data de 3 mai 2019 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 159-162 (7082-7084) a fost publicat Cuprinsul proiectului de execuție, în baza căruia se va efectua extragerea rocilor sedimentare, a celor neconsolidate, a argilei, a argilei nisipoase, a nisipului argilos, pînă la o adîncime de 5 metri, pentru construcţia, reparaţia, modernizarea şi extinderea drumurilor publice, a căilor ferate, a digurilor de protecţie contra inundaţiilor, pentru prevenirea, stoparea şi lichidarea consecinţelor proceselor geologice periculoase, Anexă la Ordinul Agenției pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 11 din 17 aprilie 2019.

Totodată, informăm că, proiectele de execuţie urmează a fi coordonate cu Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, supuse expertizei ecologice de stat sau evaluării impactului asupra mediului.

Controlul și supravegherea de stat asupra respectării actelor normative în domeniul protecției mediului și utilizării raționale a resurselor naturale în cadrul efectuării lucrărilor conform proiectelor de execuție se realizează de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY Ascunde imaginile